Pagkakaiba sa Batas sa Batas at Etika

Batas laban sa Etika

Mula nang kami ay mga bata at nakakaalam ng aming mga kapaligiran, ang aming mga magulang at matatanda ay nakapagbigay sa amin ng isang pangunahing kaalaman sa kung ano ang tama at mali. Ito ay talagang isang likas na katangian ng lahat ng mga tao at lumalaki mula sa aming pagnanais na makisama nang mabuti sa bawat isa upang mabuhay ang isang maayos na buhay.

Upang makamit ang layuning ito, nauunawaan natin na dapat nating gawin sa ibang tao ang inaasahan naming gawin nila sa amin bilang kapalit. Para sa mga ito, subukan namin napakahirap upang gawin kung ano ang aming nararamdaman at makita ang mga tamang bagay na gawin sa ilang mga sitwasyon. Ito ang pundasyon ng etika. Ang mga ito ay mga tuntunin ng pag-uugali na nagpapakita kung paano inaasahan ng ating lipunan na kumilos tayo at ang mga gabay na alituntunin sa likod ng paglikha ng mga batas.

Batay sa etika ng lipunan, ang mga batas ay nilikha at ipinapatupad ng mga pamahalaan upang mamagitan sa ating mga relasyon sa isa't isa. Ang mga batas ay ginawa ng mga pamahalaan upang maprotektahan ang mga mamamayan nito. Ang hudikatura, lehislatura, at pampublikong opisyal ay ang tatlong pangunahing mga katawan sa isang pamahalaan na nakatalaga sa gawain ng paglikha ng mga batas.

Ang mga batas ay kailangang maaprubahan at maisulat ng tatlong sangay ng gubyerno bago sila ipatupad at ipapatupad ng pulisya at militar, sa tulong ng legal na sistema na binubuo ng mga abogado at iba pang mga tagapaglingkod ng pamahalaan.

Habang ang mga batas ay nagdadala sa kanila ng kaparusahan para sa mga paglabag, ang etika ay hindi. Sa etika ang lahat ay nakasalalay sa budhi ng tao at nagkakahalaga ng sarili. Maingat na pagmamaneho at sa loob ng limitasyon ng bilis dahil ayaw mong saktan ang isang tao ay tama, ngunit kung dahan-dahan kang humimok dahil nakikita mo ang isang pulisya sa likuran mo, nagpapahiwatig ito sa iyong takot sa paglabag sa batas at pagiging parusahan para dito.

Ang etika ay nagmumula sa loob ng moralidad ng isang tao at nagnanais na mapanatili ang kanyang paggalang sa sarili. Ito ay hindi bilang mahigpit na bilang mga batas. Ang mga batas ay mga codifications ng ilang mga etikal na halaga na sinadya upang makatulong na umayos ang lipunan, at ang mga parusa para sa paglabag sa mga ito ay maaaring maging malupit at kung minsan kahit na masira ang mga pamantayan ng etika.

Kunin ang kaso ng parusang kamatayan. Alam nating lahat na ang pagpatay ng isang tao ay mali, gayunpaman ang batas ay sumisira sa mga taong masira ang batas sa kamatayan. Sa pamamagitan nito ay ang argumento tungkol sa kung kinakailangan ang mga batas sa lahat. Ngunit mahalaga na tandaan na nang walang mga batas ang mga tao ay may kamalayan sa kaguluhan na maaaring maghari sa lipunan.

Samakatuwid, ang etika at batas ay kinakailangan upang magbigay ng patnubay at katatagan sa mga tao at lipunan sa kabuuan.

Buod: 1. Ang etika ay mga tuntunin ng pag-uugali. Ang mga batas ay mga tuntunin na binuo ng mga pamahalaan upang magbigay ng balanse sa lipunan at proteksyon sa mga mamamayan nito. 2. Ang etika ay nagmumula sa kamalayan ng mga tao kung ano ang tama at mali. Ang mga batas ay ipinatutupad ng mga pamahalaan sa mga mamamayan nito. 3. Ang etika ay moral na mga code na dapat sundin ng bawat tao. Ang mga batas ay mga codifications ng etika na sinadya upang makontrol ang lipunan. 4. Ang etika ay hindi nagtataglay ng anumang kaparusahan sa sinumang lumalabag dito. Ang batas ay parusahan ang sinumang nagaganap sa paglabag nito. 5. Ang etika ay nagmumula sa loob ng moral na halaga ng isang tao. Ang mga batas ay ginawa sa etika bilang gabay sa prinsipyo.