Pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiis at pagtanggi

Pasensya vs Pag-aalis

Temporary Loan Relief - Ang Mga Opsyon ng Pagtitiis at Pagtatanggol Minsan, ang tanging paraan upang makakuha ng edukasyon ay upang makakuha ng pautang sa mag-aaral. Ngunit kahit na may ligtas na pautang sa mag-aaral, magkakaroon ng mga pagsubok na panahon kung kailan hindi maaaring magbayad ang mag-aaral sa oras dahil sa maraming mga kadahilanan at mga dahilan. Ang mga taong nagbibigay ng mga pautang sa mag-aaral ay kadalasang nagbibigay ng mga opsyon ng pagtitiis o pagtanggi para sa mga mag-aaral na hindi maaaring gumawa ng deadline.

Ang pagtitiis at pagpapaliban ay dalawang opsiyon ng isang borrower ng estudyante tungkol sa pagpapaliban ng kanyang mga pagbabayad sa pautang sa estudyante. Ang dalawang pagpipilian ay may kaunting pagkakaiba sa bawat isa. Sa pagtitiis, pinahihintulutan na ang pansamantalang huminto sa paggawa ng mga pagbabayad o magbayad sa mas maliit na halaga para sa pautang ng mag-aaral. Ang pagtitiis ay umaabot din sa oras upang bayaran ang utang at makakuha ng interes sa loob ng panahon. Sa pagtanggi, ang pagbabayad sa utang ay ipinagpaliban, ngunit ang interes sa utang ay hindi lumalaki at maipon para sa tagal na ipinapatupad ang isang pagpapahintulot.

Ang mga karaniwang dahilan para sa pagtitiis ay pansamantalang pag-aalis ng sakit tulad ng karamdaman, kahirapan sa pananalapi (maliit na kita o malalaking utang), o paglilingkod sa isang internship o residency. Matapos malutas ang mga setbacks, inaasahang babayaran ng mag-aaral na magbayad ng utang sa normal na pangyayari sa dagdag na interes sa prinsipyo at interes. Ang pangunahing bagay tungkol sa pagtitiis ay ang naghihiram ay handa na magbayad ngunit hindi maaaring bayaran ang realistically.

Ang isa pang dahilan kung bakit hinahanap ng mga borrower ang pagtitiis bilang isang opsyon ay hindi sila kwalipikado para sa isang pagpapaliban o ginamit ang maximum na oras na pinahihintulutan ng tagapagpahiram para sa mga pagpapaliban. Ang pagtitiis ay maaari ding ibigay sa ilalim ng mga kalagayan ng pagkansela, pagbabago sa plano ng pagbabayad, o pagpapatatag, paglahok sa isang pagpapakilos ng militar, o isang lokal o pambansang kagipitan.

Ang isang downside tampok ng pagtitiis ay ang akumulasyon ng interes. Ang paglalagay ng utang ng mag-aaral sa pagtitiis ay magdudulot sa nagbabayad ng mas maraming pera kaysa sa orihinal na intensyon sa katagalan. Ito ay nangyayari dahil mayroong interes na nakalagay sa prinsipal na halaga ng utang at kaukulang interes nito. Ang isang paraan upang pamahalaan ang mga pagbabayad ay upang bayaran ang interes sa panahon ng pagtitiis. Tinatanggal nito ang pangalawang interes sa katagalan ngunit iniiwan lamang ang punong-guro at interes nito. Ang pagiging kuwalipikado para sa pagpapihit, sa kabilang banda, ay mas mahirap kaysa sa pagiging kwalipikado para sa pagtitiis. Ang karaniwang mga kwalipikasyon ng borrower ay kinabibilangan ng:

 Pag-enrol at pagpapanatili sa paaralan nang hindi bababa sa kalahati ng oras sa isang karapat-dapat na post-secondary school. Nalalapat din ito sa mga borrowers na nag-aaral ng full time sa isang graduate fellowship program o isang naaprubahang programang rehabilitasyon ng kapansanan. Ito ay bumubuo bilang rekord ng pagdalo ng estudyante na madalas na kwalipikado para sa pagpipiliang ito.

 Pagiging walang trabaho, pagkakaroon ng pinakamababang kita, o paglilingkod sa hukbo o sa komunidad. Parehong pagtitiis at pagpapaliban ay ipinasiya ng pagsusuri sa pamamagitan ng institusyong nagpapautang ng estudyante. Ang mga interesadong aplikante ay dapat mag-aplay at matugunan ang mga kinakailangang kwalipikasyon para sa kanyang nais na pagpipilian. Pagkatapos lamang matugunan ang mga kwalipikasyon ng institusyong nagpapautang ay maaaring isumite ng borrower ng aplikante / mag-aaral ang mga papeles at mga form para sa mga kahilingan. Buod:

1. Ang parehong pagtitiis at pagpapaliban ay mga mahusay na pagpipilian upang isaalang-alang kapag ang isang mag-aaral ay may mga problema tungkol sa mga pagbabayad ng utang.

2. Ang pagtitiis ay nagpapahintulot sa interes na lumago at maipapataw sa prinsipyo at interes. Sa kabaligtaran, ang interes sa pagtanggi ay hindi lumalago at ganap na tumitigil.

3. Ang pagtanggol ay nangangailangan ng borrower ng mag-aaral na dumalo sa isang accredited school at kumpletuhin ang coursework habang ang pagtitiis ay nagpapahintulot sa borrower na absent sa paaralan habang ito ay may bisa.

4. Ang pagtanggi ay may mga awtomatikong pamantayan sa pag-apruba habang ang pagtitiis ay hindi ito.

5. Ang pagtitiis ay mas madali upang maging karapat-dapat kaysa sa pag-aalinlangan.