Pagkakaiba sa Pagitan ng Rate ng Interes at Abril

'Rate ng Interes' vs 'APR'

Nalalapat ang rate ng interes kapag gumagawa ng mga pamumuhunan at din sa paghiram. Kapag ang paghiram, ang rate ng interes ay ang pera na kailangan mong ibigay sa tagapagpahiram para sa isang partikular na halaga. Sa mga pamumuhunan, bibigyan ka ng mga bangko o institusyong pinansyal ng pera para sa mga pamumuhunan.

APR, o taunang rate ng porsyento, ang rate ng interes na dapat bayaran ng isang tao habang kumukuha ng mga pagkakasangla. Ang taunang rate ng porsiyento ay ang rate ng interes na kinakalkula para sa isang buong taon sa halip na buwanang.

Mula sa mga kahulugan sa itaas, malinaw na ang mga rate ng interes ay inilapat sa parehong paghiram at pamumuhunan samantalang ang APR o taunang rate ng porsyento ay naaangkop sa mga mortgage o pautang lamang.

Ang mga rate ng interes ay karaniwang tinutukoy ng supply at demand. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng singil sa interes sa pamamagitan ng aktwal na halaga ng paghiram o pamumuhunan. Halimbawa, kung ang tagapagpahiram ay naniningil ng $ 60 sa isang taon sa isang pautang na $ 1000, ang rate ng interes ay 6 porsiyento (60 / 1000x 100%).

Ang taunang rate ng porsyento ay kinakalkula batay sa dalawang bagay: rate ng interes at mga karagdagang singil. Ang karagdagang mga pagsingil ay maaaring kabilang ang: pagsara bayad, pre-paid interes, at mortgage insurance. Ang APR ay ang kabuuang interes na dapat bayaran ng isa sa unang halaga na hiniram na hinati sa panahon ng utang o mortgage. Ang APR ay may dalawang uri: nominal at epektibo. Sa isang nominal na APR, ang simpleng interes ay nakalkula para sa isang taon. Sa isang epektibong APR, kasama rin ang pinagsama-samang interes at bayad. Kapag inihambing ang dalawa, ang APR ay mas mataas sa rate ng interes habang ang mga karagdagang singil ay isinasaalang-alang din.

Buod:

1. Ang interes rate ay naaangkop kapag gumagawa ng mga pamumuhunan at din sa paghiram. 2. Ang APR o taunang rate ng porsyento ay ang rate ng interes na dapat bayaran ng isang tao habang kumukuha ng mga pagkakasangla. 3. Ang mga rate ng interes ay inilalapat sa parehong paghiram at pamumuhunan samantalang ang APR o taunang rate ng porsyento ay naaangkop lamang sa mga mortgage o mga pautang. 4. Ang mga rate ng interes ay karaniwang natutukoy sa pamamagitan ng supply at demand. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng singil sa interes sa pamamagitan ng aktwal na halaga ng paghiram o pamumuhunan. 5. Ang taunang rate ng porsiyento ay kinakalkula batay sa dalawang bagay: rate ng interes at mga karagdagang singil. Ang karagdagang mga pagsingil ay maaaring kabilang ang: pagsara bayad, pre-paid interes, at mortgage insurance. 6. Ang APR ay may dalawang uri: nominal at epektibo. 7. Kapag inihambing ang dalawa, ang APR ay mas mataas sa rate ng interes habang ang mga karagdagang singil ay isinasaalang-alang din.