Pagkakaiba sa pagitan ng IAS at IFRS

IAS vs IFRS

Ang mga pamantayang accounting na ibinigay ng IASB (International Accounting Standards Board) ay kilala bilang International Accounting Standards. Ang mga kumpanya na nakalista sa lokal, gayundin ang mga hindi, ay may obligasyon na gamitin ang kanilang mga pinansiyal na pahayag sa mga bansa na tumanggap ng mga pamantayang iyon.

Kasaysayan

Sa kasaysayan, ang International Accounting Standards ay nagsimula noong kalagitnaan ng 1960, mas tiyak, noong 1966, na may panimulang panukala upang ipatupad ang ICAEW, AICPA at CICA para sa England at Wales, US at Canada ayon sa pagkakabanggit. Dahil dito, ang Accounts International Study Group ay itinatag sa susunod na taon, 1967, na agresibo para sa pagbabago sa pamamagitan ng pag-publish ng mga papel sa mga paksa na may malaking kahulugan. Bilang resulta ng mga papeles na ito, ang daan ay pinagtibay para sa mga pamantayan na darating, at noong 1973, isang kasunduan ang naabot upang magtatag ng isang internasyunal na katawan na may tanging layunin ng pagsusulat ng mga pamantayan ng accounting upang magamit internationally.

Noong kalagitnaan ng 1973, itinatag ang IASC (International Accounting Standards Committee); ipinag-utos sa paglalabas ng mga bagong internasyonal na pamantayan, na mabilis na tatanggapin at maipatupad sa buong mundo. Ang ISAC ay tumagal ng 27 taon hanggang sa taon 2001, nang ito ay muling itinatag upang maging International Accounting Standards Board (IASB).

Ang isang serye ng mga pamantayan ng accounting, na kilala bilang International Accounting Standards, ay inilabas ng IASC sa pagitan ng 1973 at 2000, at iniutos ayon sa bilang. Ang serye ay nagsimula sa IAS 1, at nakumpleto sa IAS 41, noong Disyembre 2000. Sa panahong itinatag ang IASB, sila ay sumang-ayon na gamitin ang hanay ng mga pamantayan na ibinigay ng IASC, ie ang IAS 1 hanggang 41, ngunit na ang anumang mga pamantayan na mai-publish matapos na sundin ang isang serye na kilala bilang International Financial Reporting Standards (IFRS).

Ang pagkakaiba

Ang tanong ng mga pagkakaiba sa pagitan ng IAS at IFRS ay lumitaw sa ilang mga okasyon sa mga lupon ng accounting, at sa katunayan, ang ilan ay magtatanong kung may anumang pagkakaiba. Ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba ay ang serye ng mga pamantayan sa IAS ay inilathala ng International Accounting Standards Committee (IASC) sa pagitan ng 1973 at 2001, samantalang, ang mga pamantayan para sa IFRS ay inilathala ng International Accounting Standards Board (IASB), simula mula noong 2001. Nang itatag ang IASB noong 2001, napagkasunduan na gamitin ang lahat ng mga pamantayan ng IAS, at pangalanan ang mga pamantayang hinaharap bilang IFRS. Ang isang pangunahing implikasyon na napapansin, ay ang anumang mga prinsipyo sa loob ng IFRS na maaaring nagkakasalungatan, ay tiyak na mapapalitan ang mga IAS. Karaniwan, kapag ang mga kontradiksyon na pamantayan ay inisyu, ang mga may edad ay kadalasang binabalewala.

Buod: Ang IAS ay nangangahulugang International Accounting Standards, samantalang ang IFRS ay tumutukoy sa International Financial Reporting Standards. Ang mga pamantayan ng IAS ay inilathala sa pagitan ng 1973 at 2001, habang ang mga pamantayan ng IFRS ay na-publish mula 2001 hanggang-hangga. Ang mga pamantayan ng IAS ay inisyu ng IASC, habang ang IFRS ay ibinibigay ng IASB, na nagtagumpay sa IASC. Ang mga prinsipyo ng IFRS ay nangunguna sa kung mayroong kontradiksyon sa mga ng IAS, at nagreresulta ito sa mga prinsipyo ng IAS na bumaba.