Pagkakaiba sa Pagitan ng GAAP at IFRS

GAAP vs IFRS Ang IFRS o International Standard Regulation Finance ay tinukoy ng International Accounting Standards Board. Ang IFRS ay lalong pinagtibay ng mga kumpanya sa buong mundo para sa paghahanda ng kanilang mga pinansiyal na pahayag. Sa kabilang banda, ang US GAAP ay binuo ng Financial Accounting Standards Board o FASB para sa mga nakalistang kompanya. Si Chris Cox, dating tagapangulo ng Securities Exchange Commission o SEC, ay nagtanong sa mga kumpanya ng US na lumipat sa IFRS sa 2016.

Mayroong ilang mga pagkakapareho sa pagitan ng IFRS at US GAAP at ang mga pagkakaiba ay mabilis na nakababa dahil sa pag-uusap ng parehong mga organisasyong ito. Ang mga pagkakaiba na ipinaliwanag sa ibaba ay ilan lamang sa mga mahahalagang bagay at sa puntong ito ng oras. Maaaring magbago ang mga ito dahil sa mga pagpapaunlad sa adyenda ng tagpo ng IFRS at US GAAP.

Tungkol sa pagkilala sa kita, ang US GAAP ay bumuo ng isang detalyadong patnubay para sa iba't ibang industriya na nagsasama ng mga pamantayan na iminungkahi ng iba pang lokal na pamantayan ng pamantayan ng accounting sa US. Ang IFRS, sa kabilang banda, ay nagbanggit ng dalawang pangunahing pamantayan ng kita kasama ang ilang interpretasyon na may kinalaman sa pagkilala sa kita bilang patnubay.

Mayroon ding ilang mga makabuluhang pagkakaiba na nauugnay sa kung ang isang gastos ay dapat makilala at ang halaga na dapat makilala. Halimbawa, kinikilala ng IFRS ang gastos ng ilang mga pagpipilian sa stock na may vesting sa isang panahon ng mas maaga kaysa sa GAAP.

Mayroon ding ilang mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng US GAAP at IFRS na may paggalang sa arena ng mga pananagutang pananalapi at katarungan. Ang mga instrumento na itinuturing na equity ng US GAAP ay isasaalang-alang bilang utang sa ilalim ng mga pamantayan ng IFRS.

Ang US GAAP ay may ilang mga pamantayan para sa pagpapatatag samantalang sa ilalim ng IFRS, ang isang kumpanya ay maaaring pagsamahin batay sa kapangyarihan na maaari itong mag-ehersisyo sa mga patakaran sa pananalapi at pagpapatakbo ng ibang entity. Sa pamamagitan ng pagiging responsable para sa pag-uulat at pagganap ng mga bagong entidad ay maaaring makaapekto sa mga pagsasaayos ng financing ng kumpanya at maraming iba pang mga lugar.

Hindi tulad ng US GAAP, ipinagbabawal ng IFRS ang mga kumpanya mula sa paggamit ng LIFO o ang huling in, unang paraan ng pagbayad ng imbentaryo. Ang mga kumpanya na gumagamit ng LIFO ay kailangang lumipat sa iba pang mga pamamaraan sa gastos.

Buod: 1. Tungkol sa pagkilala ng kita, ang US GAAP ay mas detalyado at partikular sa industriya kaysa sa IFRS. 2. Ang malawak na pagkilala ay may ilang mga pagkakaiba na may kinalaman sa tagal ng panahon at halaga ng gastos na maaaring makilala ng mga kumpanya. 3. Ang ilang mga instrumento sa pananalapi na kinikilala bilang katarungan sa pamamagitan ng GAAP ay makikilala bilang utang sa ilalim ng IFRS. 4. Ang mga IFRS ay nagpapahintulot sa pagpapatatag batay sa kapangyarihan na ginagamit ng kumpanya sa mga patakaran sa pananalapi at pagpapatakbo ng ibang entity. 5.IFRS ay hindi pinapayagan ang paggamit ng LIFO paraan ng imbentaryo gastos.