Pagkakaiba sa Pagitan ng IFRS at Canadian GAAP

IFRS vs Canadian GAAP

Ang International Financial Reporting Standards (o IFRS) ay ang mga pamantayan, interpretasyon at balangkas na itinakda ng International Accounting Standards Board (IASB). Ang IFRS ay batay sa isang hanay ng mga prinsipyo na nagtatatag ng mga malawak na alituntunin at partikular na paggamot kapag nakikitungo sa pampinansyang pampaganda ng bawat bansa.

Ang Mga Karaniwang Tinatanggap na Mga Prinsipyo sa Accounting sa Canada (o GAAP ng Canada) ay isang hanay ng mga pamantayan, alituntunin, at mga pamamaraan na may kinalaman sa accounting. Ito ay dinisenyo upang gawing mas pinag-isa ang pinansiyal na sektor ng Canada.

Ang IFRS ay binubuo ng apat na pangunahing bahagi: ang International Financial Reporting Standards, ang International Accounting Standards (IAS), ang Interpretations nagmula sa International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), at ang Standing Interpretations Committee (SIC). Ang isang malaking bahagi ng IFRS ay ang Framework para sa Paghahanda at Pagtatanghal ng Mga Pahayag ng Pananalapi, na naglalarawan sa mga batayang prinsipyo ng IFRS. Ang balangkas ay ang pundasyon ng lahat ng mga pamantayan ng accounting para sa anumang bansa at sa pangkalahatan ay nagsasaad na ang mga pinansiyal na pahayag ay dapat magbigay ng impormasyon tungkol sa pinansiyal na kalagayan, pagganap, at mga pagbabago sa katayuan sa pananalapi ng anumang entidad. Higit pa rito, dapat nilang ibigay ang kasalukuyang katayuan sa pananalapi ng entidad na ito sa pangkalahatang publiko at sa mga shareholder nito.

Ang Canadian GAAP ay batay sa mas tradisyunal na interpretasyon ng GAAP sa kasama nito ang mga pangunahing bahagi: regularidad o pagsang-ayon sa mga patakaran at mga alituntunin ng partikular na kumpanya, katapatan, pananatili, at pagpapatuloy. Ang GAAP ay karaniwang ginagamit para sa layunin ng paghahanda ng tumpak na mga pahayag sa pananalapi at pagbutihin ang isang kumpanya na pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ng buwis, "ang pagtukoy na ang mga layunin ng pinansiyal na kumpanya ay nakamit gamit ang tumpak na data sa pananalapi.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng IFRS at Canadian GAAP ay na habang ang IFRS ay nag-aalok ng isang overarching na hanay ng mga pamantayan upang matiyak na ang pinansiyal na katatagan ng isang kumpanya ay buo at dapat na sundin sa lahat ng oras, ang Canadian GAAP ay isang maluwag na ipinapatupad na hanay ng mga alituntunin. Ang GAAP sa pangkalahatan ay hindi kailanman naging isang matatag na hanay ng mga pamantayan kung saan dapat sukatin ng isang kumpanya ang pinansiyal na tagumpay nito; gayunpaman, ang IFRS ay itinatag upang magbigay ng isang kumpletong hanay ng mga alituntunin para sa bawat sektor ng sektor ng pananalapi upang matiyak na ang pangkalahatang publiko at mga shareholder ay may kamalayan sa lahat ng mga gawi na nagaganap.

Buod: 1. Ang IFRS ay isang hanay ng mga pamantayan na nagtatatag ng malawak na mga patakaran na dapat sundin ng bawat kumpanya; Ang Canadian GAAP ay isang maluwag na hanay ng mga alituntunin na may kinalaman sa accounting. 2. Dapat na sundin ng IFRS ng bawat kumpanya upang mapanatili ang pangkalahatang publiko at shareholders ng lahat ng pinansiyal na mga pangyayari sa isang partikular na bansa; Ang GAAP ng Canada ay mahigpit na ginagamit upang matiyak na pinananatili ng kumpanya ang pagsunod sa mga patakaran at regulasyon sa buwis.