Pagkakaiba sa Pagitan ng Shia at Sunni

Shia vs Sunni Marriage

Ang isang malaking bahagi ng mundo ng di-Muslim ay maaaring isaalang-alang ang Shias at Sunnis nang higit pa o mas kaunti. Ngunit, ang mga ito ay dalawang napaka-natatanging mga sekta ng mga Muslim at hindi dapat malito sa isa't isa. Ang bawat isa ay may natatanging hanay ng mga kaugalian, tradisyon at kahit na mga seremonya. Ang paraan ng pag-aasawa ng Shia at Sunni ay lubhang nagkakaiba. Mayroong napakakaunting pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sekta dahil sa mga nakikitang pagkakaiba.

Ang mga pagpapakasal ng Shia at Sunni ay binubuo ng iba't ibang mga pag-andar sa kasal. Sa isang pag-andar sa kasal sa Sunni, mahalaga na magkaroon ng dalawang taong may sapat na gulang na pumapayag sa mga lalaki para sa buong haba ng seremonya bilang mga saksi. Ang mga nasabing saksi ay hindi kinakailangan ayon sa mga alituntunin ng diborsiyo ng Sunni. Maaari itong gawin sa pagkakaroon ng asawa at asawa lamang. Ang kaso ng isang Shia kasal ay ganap na naiiba tulad ng sa kasong ito kung saan ang mga saksi ay inutos na naroroon sa kaso ng isang diborsiyo at hindi kapag ang kasal ay tumatagal ng lugar.

Ang isa pang kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng isang Shia at Sunni kasal ay na sa isang seremonya ng Shia nikah, isang kabuuang anim na mga bersikulo ang kailangang maihatid sa publiko. Ang salik na ito ay hindi naroroon sa isang seremonya ng kasal sa Sunni. Ang isang seremonya ng Sunni nikah kaya ay may mas maikling haba ng panahon. Sa kaso ng kasal sa Shia, may isang natatanging seremonya na may kaugnayan sa paliguan na kinasasangkutan ng nobya at lalaking ikakasal. Walang sapilitan sa isang kasal sa Sunni. Karaniwang nangyayari ang seremonya na ito bago ang aktwal na kasal.

Ang isang pangunahing punto ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang sekta ay ang Shias ay naniniwala sa isang pansamantalang pagsasaayos ng kasal. Ayon sa gayong pag-aayos, legal na para sa kasintahang babae at mag-alaga na pumasok sa isang kasal para sa isang paunang napagkasunduang haba ng panahon. Matapos ang oras na ito, ang pag-aasawa ay awtomatikong natapos maliban kung gusto ng bride at groom na manatili sa kasal. Ang probisyon na ito ay wala sa isang Sunni kasal. Naniniwala ang Sunnis sa pagpasok sa isang permanenteng paraan ng pag-aasawa lamang. Ang diborsyo ay hindi kinakailangan kapag ang Shias ay pumasok sa isang pansamantalang kasunduan sa pag-aasawa. Ang petsa kung kailan ang kasunduan ay matatapos ay malinaw na nabanggit sa mga papeles na nauukol sa kasal na nagaganap.

Buod:

1. Walang seremonya sa paliguan sa kaso ng isang kasal sa Sunni. Ang ritwal na ito ay hindi sinusunod sa weddings ng Sunni.

2. Ang isang seremonya ng kasal sa Sunni ay tumatagal ng mas maikling haba ng oras kaysa sa isang kasal sa Shia.

3. Walang tadhana para sa pagpasok sa isang nakapirming haba ng kasal sa kaso ng Sunnis na naroroon sa isang kasal sa Shia.

4. Walang mga saksi na kinakailangan para sa isang seremonya ng kasal sa pagitan ng Shias na mahalaga para sa isang Sunni kasal.

5. Naobserbahan na ang Sunnis ay isang medyo mas matibay at mas maraming orthodox minded sect kaysa sa Shias.