Pagkakaiba sa pagitan ng Regular at Irregular Verbs

Regular vs Irregular Verbs

Ang mga pandiwa ay isang bahagi ng balarila na isang mahalagang bahagi upang i-frame ang isang pangungusap. Ang mga pandiwa ay may isang mahalagang lugar sa paggamit ng Ingles. Ang mga pandiwa ay nagmula sa salitang Latin na "ibig sabihin" upang ihatid ang aksyon. Bilang nagmumungkahi ang orihinal na salita, ang isang pandiwa sa isang pangungusap ay nagsasabi sa amin ng pagkilos na isinagawa.

Hinawakan ko ang kotse kahapon. Ang aso ay kumain ng karne.

Maraming anyo ng mga pandiwa. Ang pangunahing pagbibigay-diin ay magiging makilala sa pagitan ng mga regular at iregular na mga pandiwa.

Regular Verbs May daan-daan at daan-daang regular na pandiwa sa wikang Ingles. Anumang pandiwa na bumubuo sa kanyang nakaraang panahunan o nakalipas na participle sa pagdaragdag ng, Äìd o, "Ang salita ay sinasabing regular na pandiwa. Ang mga pandiwa ay hindi dumaranas ng anumang malaking pagbabago habang binago ang mga form kung ito ay isahan sa pangmaramihang o kasalukuyan hanggang sa nakaraan o kabaligtaran. Ang regular na pandiwa ay maaaring mabago sa nakaraang panahunan sa pamamagitan ng pagpapalit ng huling patinig (a, e, i, o, u) kasama ang Äìd. Upang makumpleto ang salita, ang isang sumusuporta sa pandiwa ay idinagdag (may, mayroon, nagkaroon) sa kaso ng kasalukuyang perpekto ng nakaraang perpektong panahunan. Halimbawa, para sa isang regular na pandiwa na nagtatapos sa isang patinig; Present tense: magbahagi Nakaraang panahunan: ibinahagi Nakalipas na perpektong panahunan: ibinahagi Kasalukuyan perpektong panahunan: ibinahagi

Kung ang pandiwa ay nagtatapos sa isang katinig, ang kapalit ay ginawa gamit ang, Ä. Ang nakaraang panahunan ng ganitong uri ng isang pandiwa ay nagtatapos sa isang, at ang pagtulong sa pandiwa ay ginagamit sa kaso ng kasalukuyang perpektong o nakaraang perpektong panahunan. Halimbawa, para sa isang regular na pandiwa na nagtatapos sa isang katinig; Present tense: work Nakaraang panahunan: nagtrabaho Past perfect tense: nagtrabaho Present perfect tense: nagtrabaho

Hindi regular na mga pandiwa

Ang mga pandiwa na dumaranas ng makabuluhang pagbabago habang binago ang mga porma, maging ito isahan sa maramihan o kasalukuyan sa nakaraan o kabaligtaran, ay nabibilang sa kategorya ng mga irregular na pandiwa. Walang iba pang mga paraan ngunit kabisaduhin ang pagbabago ng tenses ng irregular pandiwa. Halimbawa, para sa isang irregular verb; Present tense: pumunta Nakaraang panahunan: nagpunta Past perfect tense: ay wala na Present perfect tense: wala na Mayroong ilang mga pambihirang pandiwa na maaaring maging pareho ng regular at iregular na tulad ng sa "Älelearn"

Bilang isang regular na pandiwa; Present tense: matuto Nakaraang panahunan: natutunan Past perfect tense: natutunan Bilang isang hindi pantay na pandiwa; Present tense: matuto Nakaraang panahunan: natutunan Past perfect tense: natutunan

Ang ilang mga iba ay nagbabago ayon sa kanilang paggamit gaya ng; Bilang isang regular na pandiwa; Present tense: hang Past tense: hanged Past perfect tense: hanged At bilang isang iregular na pandiwa; Present tense: hang Past tense: hung Past perfect tense: hung

Buod: Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga regular at iregular na mga pandiwa ay ang regular na mga pandiwa ay may kani-kanilang nakaraan at nakalipas na participle tenses na halos kapareho sa kanilang mga kasalukuyang tenses habang ang irregular na mga pandiwa ay may kani-kanilang nakaraan at nakalipas na participle tenses na halos hindi magkapareho sa kanilang kasalukuyang mga tenses.