Pagkakaiba sa Pagitan ng Pan, Tan, at Tin

Pan Card India

Ang mga termino na ginagamit sa larangan ng buwis ay maaaring nakakalito o katulad ng tunog, ngunit ang kanilang mga kahulugan ay maaaring magkakaiba, at maaari rin silang magkaroon ng iba't ibang mga function. Mahirap na dumaan sa proseso ng pag-file ng buwis at hindi makakakita ng isang terminolohiya na lampas sa iyong pag-unawa. Kabilang sa mga pinaka-karaniwang termino na malamang na mahahanap mo ay PAN, TAN, at TIN. Inilalarawan ng artikulong ito ang pagtukoy sa mga tuntunin at pagbalangkas ng mga pagkakaiba na makilala ang mga termino. 

Kahulugan ng mga tuntunin

Ang ibig sabihin ng PAN ay para sa Permanent Account Number. Ito ay isang natatanging code ng 10 alphanumeric digit na ibinigay sa bawat taxpayer sa India. Ang Pan ay ibinibigay ng Kagawaran ng Buwis sa Kita na isang proseso na pinangangasiwaan ng Central Board para sa mga Direktang Buwis at isang kinakailangan para sa sinumang kasangkot sa commerce, at kung saan ang mga transaksyon ay humigit sa isang itinakdang limitasyon sa bawat bansa. Sa kakanyahan, ang PAN ay isang representasyon ng isang indibidwal sa kagawaran at ginagamit sa tungkol sa iba't ibang mga dokumento sa pananalapi upang makilala ang tao. Ang isang PAN card o numero ay isang napakahalagang paraan ng pagkakakilanlan at kadalasan ay kinakailangan para sa mga mamamayan na naghahangad na magsimula ng isang kumpanya o LLP.

Ang TAN ay kumakatawan sa Tax Deduction at Collection Account Number at isang natatanging code na binubuo ng 10 alphanumeric digits na inisyu rin ng Department of Income Tax (1). Ipinagkakaloob ito sa bawat entidad o organisasyon na nagbabawas ng buwis sa pinagmulan na kilala bilang Tax Deducted at Source (TDS) o kinakailangan upang mangolekta ng buwis sa pinagmulan na kilala bilang Tax Collected at Source (TCS). Ang organisasyong ito o entidad ay maaaring isang kumpanya lamang o isang bangko na nagbabawas ng buwis mula sa mga suweldo ng mga empleyado nito.

Ang TIN ay kumakatawan sa Numero ng Identipikasyon ng Nagbabayad ng Buwis ay isang kodigo ng 11 numerong digit, na kung saan ay isang pangangailangan ng lahat ng mga tagagawa, mamamayan, dealers, exporters, e-commerce na nagbebenta at anumang iba pang mga negosyante o dealers na inaasahang magbayad ng Value Added Tax. Ang Numero ng Identipikasyon ng Nagbabayad ng Buwis ay unang ipinakilala sa pamamagitan ng Kagawaran ng Buwis sa Kita bilang isang paraan ng pag-modernize ng mga kasalukuyang sistema ng buwis ng pagmamanman, accounting, pagproseso, at koleksyon ng mga tuwirang buwis na gumagamit ng teknolohiya ng impormasyon (2). Pinapayagan nito ang mga gawain sa buwis sa isang estado upang awtomatikong maipakita sa ibang estado kung oras na magbayad. Sa US, ang TIN ay itinalaga ng Social Security Administration o ng Internal Revenue Service (IRS). Tinutukoy din ito bilang Numero ng VAT, Numero ng CST o Numero ng Buwis sa Pagbebenta. 

Mga pagkakaiba

Ang lahat ng mga tuntunin ay may iba't ibang kahulugan, at ang bawat isa ay naiiba sa iba. Ang mga sumusunod ay ilang mga aspeto kung saan ang mga tuntuning ito ay naiiba at ilang paglalarawan kung paano nangyayari ang mga pagkakaiba. 

Ahensya na Nagtatalaga

Sapagkat ang PAN, TAN, at TIN ay lahat ng mga numero ng pagkakakilanlan na may kaugnayan sa buwis, ang mga ito ay ibinibigay ng mga katawan na may kinalaman sa pagkolekta ng buwis, pagproseso at accounting. Ang PAN at TAN ay parehong ibinibigay ng Kagawaran ng Buwis sa Kita. Gayunpaman, ang pagtatalaga ng PAN ay karaniwang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Central Board para sa mga Direktang Buwis. Ang TIN ay karaniwang itinatalaga ng Social Security Administration o ng Internal Revenue Service sa India. Sa US, ang TIN ay itinalaga ng Commercial Tax Department ng mga pamahalaan ng bawat estado. 

Istraktura ng Code

Ang mga kodigo ay may natatanging mga istruktura na katangi-tangi na makilala ang mga ito mula sa bawat isa. Parehong PAN at TAN ang sampung digit na alphanumeric code. Gayunpaman, ang kanilang nilalaman at ang kanilang pag-aayos ay bahagyang naiiba. Simula sa PAN, ang numero ay binubuo ng limang mga alpabetikong character na sinusundan ng apat na numerong character at isang pagkatapos ang pangwakas na character ay isang alpabeto. Ang unang tatlong titik ay isang pag-aayos ng mga alpabeto mula sa AAA hanggang ZZZ. Pagkatapos ay sumusunod sa ikaapat na karakter na isang tagatukoy ng natatanging may-hawak ng card bilang paunang natukoy. Ang bawat titik ay may kinakatawan nito (3). Ang ikalimang karakter ay ang unang karakter ng pangalan ng tao sa kaso ng Personal PAN card o ang pangalan ng entity sa kaso ng isang Company / HUF / Firm / AOP / BOI / Lokal na Awtoridad / Artipisyal na Panghukuman na Tao o Gobyerno . Ang huling character ay isang alpabeto na kumikilos bilang check digit.

Ang isang TAN ay may halos kaparehong istruktura bilang PAN bilang maliban na ito ay may limang numerong character bago ang check digit. Ang unang tatlong alpabeto character ay kumakatawan sa lungsod kung saan ang numero ay itinalaga. Ang TIN, sa kabilang banda, ay isang 11 na numerong numerong code na ang unang dalawang karakter ay kumakatawan sa code ng estado na nakatalaga sa partikular na estado. Ang iba pang siyam na mga character ay maaaring mag-iba mula sa estado sa estado. 

Layunin

Mayroong layunin kung saan ang mga numerong ito ay inilaan para sa. PAN nagsisilbing isang universal code para sa pagkilala sa mga transaksyong pinansyal. Nakakatulong ito upang mapanatili ang tseke sa anumang mga transaksyon na nagtataglay ng potensyal na maaaring pabuwisin. Ang TAN, sa kabilang banda, ay ginagamit upang gawing sistematiko ang pagbawas at pagkolekta ng mga buwis sa pinagmulan (TDS at TCS). Kinakailangan ng kolektor o deduktor na sipiin ang TAN sa lahat ng TDS at / o TCS return, anumang TDS / TCS na pagbabayad sa pagbabayad, at TDS / TCS certificate (1). Ang isang TIN ay ginagamit upang matukoy ang lahat ng mga dealers na nakarehistro sa ilalim ng VAT. Sinusubaybayan nito ang lahat ng mga aktibidad na kaugnay sa Value Added Tax sa bansa. 

Mga Nakatanggap na Tao / Mga Entidad

Tungkol sa mga tao o mga nilalang na dapat magkaroon ng mga numerong ito, kadalasan ay umaasa ito sa layunin ng bilang.Halimbawa, dahil ang Permanent Account Number (PAN) ay ginagamit upang subaybayan ang anumang taxable financial transaction, ang bawat taxpayer sa bansa ay kinakailangan na magkaroon ng PAN para sa pagkilala. Ang TAN, sa kabilang banda, ay isang pangangailangan ng bawat indibidwal o entity na may utos ng pagkolekta o pagbawas ng buwis sa pinagmulan. Ang mga ito ay karamihan sa mga employer na nagbawas ng buwis mula sa sahod ng kanilang mga empleyado. Kinakailangan ang TIN na pag-aari ng lahat ng negosyante at dealers na inaasahang at magbayad ng Value Added Tax sa buong bansa. 

Batas

Ang bawat isa sa mga numerong ito ay mayroong batas na konstitusyunal na tumutukoy dito. Ang Pan ay gaya ng itinatadhana ng Seksiyon 139 A ng IT Act of 1961 sa India. Ang TAN ay ipinagkakaloob sa Seksiyon 203A ng Batas sa Buwis sa Kita ng 1961 at ang TIN ay ibinilang sa pamamagitan ng iba't ibang Batas na nag-iiba mula sa estado hanggang sa estado. 

Parusa

Dahil ang bawat isa sa mga numerong ito ay mga kinakailangan sa konstitusyon na sinusuportahan ng iba't ibang mga batas at Mga Gawa, magkakaroon ng mga kahihinatnan o isang presyo na babayaran kung ang mga tuntunin ay hindi nasusunod. May iba't ibang parusa sa iba't ibang mga estado para sa kabiguan ng pagsunod sa TIN (2). Ang isang parusa ng Rs 10,000 ay nalalapit kung ang isang tao ay hindi sumunod sa mga panuntunan ng Pan at ng mga TAN pati na rin tulad ng quarterly pag-file ng TDS pagbabalik ng negosyo o hindi pag-quote ng TAN sa mga tukoy na dokumento. 

Mga Form ng Application

Para sa aplikasyon ng PAN, kailangan ng isang Indian na punan ang isang form na kilala bilang Form 49A habang ang isang dayuhan na gustong gumawa ng aplikasyon na kumukuha ng PAN kinakailangan upang punan ang Form 49AA. Upang mag-aplay para sa TAN, ang aplikante ay kinakailangan upang punan ang Form 49B habang sa wakas, ang aplikasyon ng TIN ay nangangailangan ng pagpuno ng iba't ibang mga form depende sa estado kung saan ang isa ay nag-aaplay. 

Mga Kinakailangang Dokumento para sa Application

Upang mag-aplay para sa PAN, ang aplikante ay kinakailangang magkaroon ng isang wastong Identity Card o isang patunay ng pagkakaroon ng isa, patunay ng kanilang address, mga litrato kung sakaling ito ay isang indibidwal na aplikante at isang patunay ng kanilang edad o ang kanilang petsa ng kapanganakan (1) . Gayunpaman, para sa aplikasyon ng TAN, walang kinakailangang dokumento maliban sa online application para sa TAN, ang aplikante ay kailangang magsumite ng pinirmahang pagkilala. Upang mag-aplay para sa TIN, ang aplikante ay nangangailangan ng patunay ng pagpaparehistro, pagmamay-ari ng PAN at patunay ng pagkakakilanlan ng may-ari. Gayunpaman, ang mga iniaatas na ito ay maaaring magbago depende sa estado kung saan ang entidad ay gumawa ng aplikasyon. 

Gastos ng Application

Ang application para sa PAN sa India ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang una ay kung ang address ng komunikasyon ay matatagpuan sa loob ng bansa at ang iba ay kung ang address ng komunikasyon ay nasa labas ng Indya. Ang mga ito ay sinisingil ng Rs.107 at Rs.989 ayon sa pagkakabanggit. Para sa aplikasyon ng TAN, babayaran nito ang aplikante Rs.55, at dapat ding bayaran ang buwis sa serbisyo. Ang gastos ng aplikasyon ng TIN ay iba-iba depende sa estado kung saan ang isa ay gumagawa ng application.

Talahanayan 1: Buod ng mga pagkakaiba sa pagitan ng PAN, TAN, at TIN.

  Pan KULAY-BALAT TIN
Ahensya na Nagtatalaga Kagawaran ng Buwis ng Kita sa ilalim ng pangangasiwa ng Central Board para sa Mga Direktang Buwis Kagawaran ng Buwis sa Kita Social Security Administration o ng Internal Revenue Service sa India
Istraktura ng Code 10-digit alpha-numeric code na may limang titik na sinusundan ng apat na mga numerong at isang alpabeto bilang check digit. 10-digit alpha-numeric code na may apat na mga titik na sinundan ng limang mga numerong at isang alpabeto bilang check digit. 11-digit na numerong code na ang unang dalawang karakter ay kumakatawan sa code ng estado na nakatalaga sa partikular na estado
Layunin Universal code para sa pagkilala sa mga transaksyong pinansyal Ginagamit upang maisaayos ang pagbawas at pagkolekta ng mga buwis sa pinagmulan (TDS at TCS). Ginamit upang makilala ang lahat ng mga dealers na nakarehistro sa ilalim ng VAT
Mga Nakatanggap na Tao / Mga Entidad. Ang bawat nagbabayad ng buwis sa bansa. Ang bawat indibidwal o entidad na may utos ng pagkolekta o pagbawas ng buwis sa pinagmulan. Lahat ng mga mangangalakal at dealers na inaasahan at magbayad ng Value Added Tax.
Batas Seksyon 139 A ng IT Act of 1961. Seksyon 203A ng Batas sa Buwis sa Kita ng 1961. Nag-iiba-iba mula sa estado hanggang sa estado.
Parusa Rs 10,000 kung ang isa ay nabigo upang sumunod sa mga patakaran Rs 10,000 kung ang isa ay nabigo upang sumunod sa mga patakaran Pag-iiba ng mga parusa sa iba't ibang mga estado para sa kabiguan ng pagsunod sa TIN
Mga Form ng Application 49A (Indians)

49AA (Dayuhan)

49B Nag-iiba-iba sa estado.
Mga Kinakailangang Dokumento para sa Application Valid Identity Card o isang patunay ng pagkakaroon ng isa, patunay ng kanilang address, mga litrato kung sakaling ito ay isang indibidwal na aplikante at isang patunay ng kanilang edad o ang kanilang petsa ng kapanganakan. Walang kinakailangang dokumento maliban na para sa online na aplikasyon ang aplikante ay kailangang magsumite ng pinirmahang pagkilala. Nag-iiba-iba sa estado.
Gastos ng Application Kung ang address ng komunikasyon ay matatagpuan sa loob ng bansa; Rs.107

Kung ang address ng komunikasyon ay matatagpuan kung wala ang bansa; Rs.989

Rs.55 at bilang karagdagan sa buwis sa serbisyo. Nag-iiba-iba mula sa estado hanggang sa estado.