Pagkakaiba sa Pagitan ng Trangkaso at Meningitis

Flu kumpara sa Meningitis

Ang pamamaga ng meninges ay kilala bilang meningitis. Maaaring ito ay dahil sa isang bakterya o isang virus. Nakakaapekto ito sa utak, sa utak ng galugod at lamad. Kung nangyayari ito dahil sa bakterya, pagkatapos ito ay tinatawag na bacterial meningitis. Ngunit kung ito ay dahil sa virus, pagkatapos ito ay tinatawag na viral meningitis. Ang bacterial meningitis ay dapat na tratuhin kaagad dahil ito ay lubhang mapanganib at maaari ring humantong sa kamatayan. Ang viral meningitis ay kahawig ng trangkaso. Ang Flu ay kilala rin bilang trangkaso at dalawang uri, ang influenza A at influenza B. Ang trangkaso ay sanhi ng isang virus na tinatawag na influenza at samakatuwid ang pangalan.

Ang bakterya at virus ay pumasok sa pamamagitan ng ilang mga cut o abraded ibabaw sa dugo at mula doon, ipinasok nila ang meninges ng utak nagiging sanhi ng pamamaga ng meninges. Maaari din itong mangyari dahil sa mga impeksiyon ng tainga at ilong. Ang anumang pinsala sa ulo ay maaaring maging sanhi ng meningitis. Ang malubhang anyo ng nabanggit na mga impeksyon ay humahantong sa meningitis. Kasama sa mga sanhi ng trangkaso ang mga droplet na impeksyon na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa isa pa, pati na rin ang pag-ubo o pagbahin, pakikipag-ugnayan sa sarili sa mga mata, ilong ng bibig at pagpindot sa mga bagay na may virus sa kanila.

Ang meningitis ay isang sakit sa neurological samantalang ang trangkaso ay isang sakit sa paghinga. Ang mga karaniwang sintomas ng trangkaso ay kinabibilangan ng panginginig, sakit ng katawan, lagnat, pagduduwal, pagsusuka, pagod, sakit ng ulo at pagkahilo. Pagkatapos ng pagbabalik ng mga sintomas, ang mga sintomas ng paghinga ay nakahahadlang. Kabilang dito ang ubo (dry cough), pagbahin, runny nose at sore throat. Bihirang, ang mga sintomas tulad ng kawalan ng ganang kumain, pagpapawis, pagharang ng ilong at kalamnan ay maaaring mangyari. Ang mga sintomas ng meningitis ay kinabibilangan ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at lagnat. Ito ay kadalasang nakakaapekto sa mga bata ng mga 2 hanggang 3 taon. Kasama sa iba pang mga sintomas ang runny nose, lethargy, skin rashes, irritability, epilepsy, mata ay nagiging sensitibo sa liwanag ng araw, pagsusuka at pagtatae. Ang mga sintomas ay kadalasang katulad ng pinakamahalagang sintomas ng pagkakaiba-iba na nagiging paninigas ng leeg. Ang mga sintomas ng meningitis ay nag-iiba ayon sa edad ng pasyente.

Ang mga komplikasyon ng trangkaso ay kinabibilangan ng mga impeksyon sa sinus at mga impeksyon sa tainga na nagdudulot ng otitis media, at pulmonya (bihirang nangyayari). Ang pamamaga ng pneumonia ay kung minsan ay nagbabanta sa buhay. Ang mga komplikasyon ng meningitis ay kasama ang pagpapahina ng paningin (pagkabulag), kawalan ng kakayahang makarinig (pagkabingi), kahirapan sa pag-aaral at epilepsy. Ang iba pang mga bahagi ng katawan tulad ng bato, adrenal glandula at puso ay apektado din. Minsan nagdurusa ang pasyente sa loob ng mahabang panahon dahil sa paulit-ulit na problema sa neurological.

SUMMARY: 1.Menitis ay maaaring sanhi ng bakterya o virus samantalang ang trangkaso ay sanhi ng virus. 2.Menisitis ay karaniwang nangyayari sa mga bata kung saan ang trangkaso ay maaaring mangyari sa anumang edad. 3. Ang kemikal ay isang neurological disorder samantalang ang trangkaso ay isang respiratory disorder. 4. Ang mga sintomas ng meningitis at trangkaso ay halos pareho maliban sa paninigas ng leeg na nakikita sa meningitis. 5. Ang mga komplikasyon ng trangkaso ay kinabibilangan ng sinus at tainga mga impeksiyon samantalang para sa meningitis pagkabulag, pagkabingi at ilang mga organo ay apektado din.