Pagkakaiba sa Pag-audit at Pagsusuri,

Audit vs Evaluation,

Assessment, and Appraisal Ang mga salitang "audit, pagsusuri, pagtatasa, at tasa" ay ginagamit lahat sa accounting. Ang accounting ay tumutulong sa pagpapatakbo ng negosyo kahit na anong uri ng negosyo. Ang mga tuntuning ito ay iba't ibang mga aktibidad na ginagamit upang patakbuhin ang negosyo pagkatapos na pag-aralan ang mga sitwasyong pinansyal ng isang kumpanya at pag-uunawa ng gastos upang patakbuhin ito, panatilihin ito, at palawakin ito. Ang lahat ng mga tuntunin ay naiiba sa bawat isa at hindi maaaring gamitin salitan.

Audit Ang "Audit" ay upang mangolekta ng impormasyon o katibayan na may kaugnayan sa pagiging maaasahan at integridad ng katayuan sa pananalapi ng isang kumpanya o kung minsan ay nagtitipon ng impormasyon tungkol sa mga pagpapatakbo ng kumpanya. Ang pag-uulat na ginagawa pagkatapos suriin ang mga aspeto ng pananalapi at mga aspeto ng pagpapatakbo ng isang negosyo ay tinatawag na pag-awdit. Isinasagawa din ang mga pag-audit ngayon para sa mga lugar na hindi pinansiyal tulad ng kaligtasan, mga sistema ng impormasyon, mga alalahanin sa kapaligiran, atbp.

Pagsusuri Ang "Pagsusuri" ay isang sistematikong proseso kung saan ang isang tao o isang bagay na merito, kabuluhan, halaga, at halaga ay tinatantya laban sa isang hanay ng mga partikular na pamantayan. Ang terminong "pagsusuri" ay kadalasang ginagamit para sa mga negosyo ng tao tulad ng, pangangalagang pangkalusugan, mga pundasyon, mga non-profit na organisasyon, hustisyang kriminal, sining, atbp. Ito ay isang mahusay na pamamaraan na ginagamit para sa pagtantya sa katayuan sa pananalapi ng isang negosyo.

Pagtatasa Ang "Assessment" ay isa sa mga hakbang na ginagamit sa pamamaraan ng pamamahala ng peligro. Ang pamamahala ng peligro ay tumutukoy sa pagtantya o pagtukoy sa mga panganib na dami at husay na kasangkot sa isang tunay na sitwasyon o sa isang pagbabanta sa hinaharap. Ang "Assessment" ay tumutukoy sa pagsusuri o pagpapahalaga ng kakayahan, kalikasan, at kalidad ng isang tao na gumawa ng isang bagay at sa mga pananalapi na termino. Ito ay isa sa mga hakbang upang pamahalaan ang isang panganib depende sa mga katangian ng negosyo.

Pagsusuri Ang "Appraisal" ay ang pagtatantya ng mga benepisyo para sa isang proyekto o programa sa tulong ng isang paraan ng desisyon. Tinutukoy din nito ang pagtatantya ng mga gastos na kinakailangan para sa isang proyekto o programa. Sa pangkalahatan, ang "tasa" ay tumutukoy sa pagkilos ng pagtatasa ng isang tao o ng isang bagay. Sa pananalapi ay maaaring ito ang sitwasyong pinansyal at sitwasyon ng pagpapatakbo ng isang negosyo.

Buod:

Simula sa "pagtatasa," ito ang proseso kung saan sinusukat ng isang tagasuri kung gaano, ang tunay na sitwasyon, at kung ano ang dapat gawin upang pamahalaan ang anumang mga panganib. Ang "Pagsusuri" ay tumutukoy sa mga pamamaraan o mga proseso na kailangang gamitin upang makamit ang ilang mga layunin. Ang "Audit" ay tumutukoy sa impormasyon o katibayan na may kaugnayan sa pagiging maaasahan at integridad ng katayuan sa pananalapi ng isang kumpanya, o kung minsan ay nagtitipon ng impormasyon tungkol sa mga pagpapatakbo ng kumpanya. Ang "Appraisal" ay ang pagtatantya ng mga benepisyo para sa isang proyekto o programa sa tulong ng isang paraan ng desisyon. Tinutukoy din nito ang pagtatantya ng mga gastos na kinakailangan para sa isang proyekto o programa.