Pagkakaiba sa pagitan ng IASB at FASB

Iasb vs fasb

Ang IASB o International Accounting Standards Board at FASB o Financial Accounting Standards Board ay parehong kaugnay sa accounting. Kahit na ang IASB at FASB ay magkakasama sa karamihan sa kanilang mga pag-andar, iba pa rin ang mga ito sa maraming aspeto.

Kapag inihambing ang kanilang pinagmulan, ang International Accounting Standards Board ay dumating noong Abril 1, 2001. Ang IASB ay maaaring tawaging kahalili ng International Accounting Standards Committee. Nag-uugnay ang IASB sa pag-unlad ng Mga Pamantayan sa Pag-uulat ng Internasyonal na Pananalapi at pagtataguyod ng aplikasyon ng mga pamantayang ito. Ang IASB na nakabase sa London capital London ay isang standard setter ng accounting, na independiyenteng at pinopondohan nang pribado.

Ang FASB ay nakabase sa Estados Unidos at umiral noong 1973. Pinalitan nito ang Lupon ng Mga Prinsipyo ng Accounting (APB) at ang Komite sa Pamamaraan ng Accounting (CAP). Ang FASB ay isang no-profit na organisasyon, na nagbibigay ng pansin sa pagpapaunlad ng Mga Karaniwang Tinatanggap na Mga Prinsipyo sa Accounting (GAAP) para sa interes ng publiko.

Pagdating sa organisasyon, ang International Accounting Standards Board ay may 16 na miyembro sa board, bawat isa ay may boto. Ang mga miyembro ay pinili batay sa kanilang propesyonal na kakayahan at praktikal na karanasan. Kahit na ang lubos na boto ay hindi binibilang para sa paglalathala ng isang standard, exposure draft, ang pag-apruba ng siyam na miyembro ay kinakailangan.

Well, pinipili ng Financial Accounting Foundation (FAF) ang mga miyembro ng board ng Financial Accounting Standards Board. Ang FASB ay mayroong 5 full time members at dapat na bigyan ng mga miyembro na ito ang lahat ng kanilang kaakibat o relasyon sa kanilang mga naunang kumpanya o institusyon na kanilang pinagtatrabahuhan. Ang mga miyembrong ito ay hinirang para sa limang taon at makakuha din ng isang extension ng isang taon. Bukod sa limang miyembro ng full time, may mga 68 iba pang miyembro na mga propesyonal na inilabas mula sa iba't ibang larangan tulad ng gobyerno, pampublikong accounting at industriya.

Buod 1. Ang International Board of Standards Accounting ay dumating noong Abril 1, 2001. Samantala, ang Lupon ng Pamantasan sa Accounting Accounting ay nalikha noong 1973. 2. Ang IASB ay batay sa London at FABS ay batay sa US. 3. Ang IASB ay maaaring tawagin bilang kahalili ng International Accounting Standards Committee. Ang FASB ay pinalitan ang Accounting Principles Board (APB) at ang Committee on Accounting Procedure (CAP). 4. Ang IASB ay nakikipagtulungan sa pag-unlad ng Mga Pamantayan sa Pag-uulat ng Internasyunal na Pananalapi at pagtataguyod ng aplikasyon ng mga pamantayang ito. Ang FASB ay isang no-profit na organisasyon, na nagbibigay ng pansin sa pagpapaunlad ng Mga Karaniwang Tinatanggap na Mga Prinsipyo sa Accounting (GAAP) para sa interes ng publiko.