Pagkakaiba sa Pagitan ng GAAP at AASB

Sa bagong panahon ng teknolohiya, ang mundo ay naging isang pandaigdigang nayon. Kahit na ang mga organisasyon at mga negosyo ay pinalawak ang kanilang mga operasyon sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Ito ay isang katotohanan na ang teknolohiya ay nagdala ng sari-saring uri at pagbabago sa sektor ng pang-industriya at negosyo, ngunit ang mga proseso ng negosyo ay naging masalimuot din.

Tulad ng alam namin ang lahat na ang accounting at pananalapi ay ang gulugod ng bawat negosyo, at pamamahala sa pananalapi at mga account ay napakahalaga para sa tagumpay nito. Samakatuwid, ang isang isyu na kinakaharap ng mga negosyo at mga organisasyong multinasyunal ay upang maihanda ang mga pinansiyal na pahayag ng iba't ibang mga rehiyon na maihahambing, malinaw, may kaugnayan, at maaasahan upang ang kumplikadong mga operasyon ng accounting ay pinamamahalaan nang epektibo. Upang mapagtagumpayan ang balakid na ito, ang mga ahensyang pangkalakal ay naitatag sa iba't ibang mga bansa upang epektibong pamahalaan ang mga pagpapatakbo ng accounting at pinansiyal na mga pahayag.

Kadalasan, ang iba't ibang mga bansa ay may sariling mga accounting bodies, kung saan ang mga pamantayan ng accounting ay dinisenyo alinsunod sa mga partikular na pangangailangan at batas ng bansang iyon. Sa Estados Unidos, na kilala rin bilang GAAP, ay ginagamit para sa layuning ito. Ang GAAP ay isang hanay ng mga pamantayan ng accounting na nagbibigay ng mga alituntunin at tukuyin ang mga pamamaraan na itinakda ng mga propesyonal na propesyonal sa accounting, at ginagamit upang ihanda ang mga pinansiyal na pahayag ng isang kumpanya. Samantalang, sa Australya, mayroong isang Australian Government company, na kilala bilang Australian Accounting Standards Board (AASB) na may pananagutang bumuo, maglalabas at magpanatili ng mga pamantayan ng accounting ayon sa batas ng Australia. Bagaman, ang layunin ng GAAP at AASB ay upang maisagawa ang pagiging epektibo sa mga operasyon ng accounting upang ang maaasahang at may-katuturang mga pahayag sa pananalapi ay magagamit sa mga stakeholder, gayunpaman, mayroong ilang mga pagkakaiba sa pagitan nila. Ang ilang mga pagkakaiba ay tinalakay sa ibaba.

Ang comparative information

GAAP

Ang paghahambing ng mga pampinansyal na pananalapi ay inihanda sa GAAP, ngunit may ilang mga pangyayari na kung saan lamang ang isang solong panahon ng pananalapi na pahayag ay inihanda. Ito ay sapilitan para sa mga pampublikong kumpanya na sundin ang mga alituntunin na tinukoy ng SEC, ayon sa kung aling balanse ng dalawang pinakabagong taon ang dapat na ihanda at lahat ng iba pang mga pahayag sa pananalapi ay dapat na batay sa 3 taon na panahon na nagtatapos sa petsa ng balanse.

AASB

Ayon sa AASB 101, ang isang entidad ay dapat magpakita ng impormasyon ng comparative para sa lahat ng mga halaga na iniulat sa kasalukuyang taon ng mga pahayag sa pananalapi maliban kung ang mga pamantayan ay nagpapahintulot kung hindi man.

Layout ng mga ulat sa pananalapi

GAAP

Walang mga tiyak na kinakailangan sa GAAP upang sundin ang isang natukoy na layout ng mga financial statement, ngunit ang mga pampublikong kumpanya ay kinakailangan upang sundin ang mga kinakailangan ng Regulasyon S-X.

AASB

Bagaman hindi sumusunod ang AASB sa isang tiyak na layout, tinukoy nito ang isang listahan ng mga minimum na item sa linya na dapat isama sa mga financial statement at mas mababa ang kanilang diktatoryal kumpara sa Regulasyon S-X.

Pagsisiwalat ng Panukalang Pagganap ng Pananalapi

GAAP

Sa ilalim ng GAAP, ang mga kumpanya ay hindi kinakailangang tugunan ang pagtatanghal at pagsisiwalat ng mga panukalang pagganap sa pananalapi. Gayunpaman, mayroong ilang mga regulasyon ng SEC, na nangangailangan ng pagtatanghal ng ilang mga heading. Ang mga pampublikong kumpanya, sa kabilang banda, ay hindi pinahihintulutan ang pagtatanghal ng mga di-GAAP na mga panukala sa mga ulat sa pananalapi.

AASB

Pinahihintulutan ng AASB ang pagtatanghal ng panukalang pagganap ng pananalapi sa ilalim ng pahayag ng komprehensibong kita kapag nauugnay ang impormasyon sa pag-unawa sa pagganap ng pananalapi ng kumpanya.

Modelo ng pagsasama

GAAP

Ang US GAAP ay nakatuon sa pagkontrol ng interes sa pananalapi kung saan ang lahat ng mga entity bilang VIEs. Kung ang entity ay hindi VIE, ang pagkontrol ng kapangyarihan nito ay tinasa sa pamamagitan ng mga karapatan sa pagboto.

AASB

Sa kabilang banda, ang AASB ay nakatuon sa kapangyarihan upang makontrol. Ang kontrol ay pinaniniwalaan na umiiral kung ang namumuhunan ay may kapangyarihan sa investee at kapag siya ay may kakayahang gumamit ng kapangyarihan nito laban sa investee upang maapektuhan nito ang pagbabalik ng mga mamumuhunan.

Paraan ng Gastos

GAAP

Sa ilalim ng Mga Karaniwang Tinatanggap na Mga Prinsipyo sa Accounting, ang pamamaraan ng LIFO (huling sa unang out) ay katanggap-tanggap. Gayunpaman, walang malinaw na kinakailangan na gumamit ng pare-parehong formula para sa mga inventories na katulad ng likas.

AASB

Ang LIFO ay hindi isang katanggap-tanggap na paraan ng gastos sa AASB. Ang halaga ng mga inventories ay tinutukoy sa pamamagitan ng paggamit ng retail na paraan para sa retail industry, o standard cost method.

Puhunanang ari-arian

GAAP

Ang GAAP account para sa ari-arian ng Investment bilang gaganapin para sa pagbebenta o gaganapin para sa paggamit na ito ay hindi hiwalay na tinutugunan.

AASB

Ang ari-arian ng pamumuhunan ay hiwalay na ibinilang ayon sa AASB 140 at kinikilala bilang isang asset kung may posibilidad na ang mga benepisyong pangkabuhayan sa hinaharap ay dumadaloy sa entidad at ang halaga ng ari-arian ay maaaring mapagkakatiwalaan na sinusukat.

Revaluation

GAAP

Walang muling pagsasauli ang pinahihintulutan sa ilalim ng Mga Karaniwang Tinatanggap na Mga Prinsipyo sa Accounting.

AASB

Ayon sa AASB 1041, pinapahintulutan ang muling pagtataya ng mga hindi madaling unawain na ari-arian. Gayunpaman, ang pamantayan ay hindi nalalapat sa Goodwill.