Pagkakaiba sa pagitan ng exemption at deduction

Ang pagpabawas at exemption ay mga probisyon na pinagtibay sa pagbubuwis na may layunin na mabawasan ang pangkalahatang pananagutan sa buwis para sa mga partikular na indibidwal.

Ano ang Exemption?

Ang exemption ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang kita ng isang indibidwal ay hindi napapailalim sa karaniwang paraan ng pagbubuwis na hindi sinisingil.

Ang nag-iisang layunin ng exemption ay upang mabawasan ang pananagutan sa buwis ng isang partikular na indibidwal na nakakatugon sa ilang pamantayan.

Halimbawa, ang isang indibidwal ay maaaring mabawasan ang kanyang pasanin sa buwis sa pamamagitan ng exemption kung saan siya ay humiling ng tax exemption dahil sa bilang ng isang umaasa.

Ano ang Pagpapawalang bisa?

Ang mga pagbawas ay tumutukoy sa halagang hindi napapailalim sa pagbubuwis. Halimbawa, ang mga indibidwal ay kinakailangang ibawas ang halaga, na hindi napapailalim sa pagbubuwis, na kinabibilangan ng mga gastos at relief.

Binabawasan ang mga pamantayan na pagbabawas ng isang pamantayang halaga na itinakda ng katawan ng buwis. Ang halaga na ito ay nag-iiba mula sa isang bansa papunta sa isa pa at karaniwan ay depende sa kung ang isang may asawa, walang asawa, at nabalo.

Ang mga itemized deductions ay nagpapahintulot sa isang indibidwal na babaan ang kanyang pananagutan sa buwis sa pamamagitan ng pagsama ng mga partikular na item para sa pagbawas sa buwis kasunod ng partikular na pamantayan ng kwalipikasyon.

Pagkakaiba sa pagitan ng exemption at deduction

1) Kahulugan ng Exemption at Deduction

Ang pagtanggal ay tumutukoy sa pagbabawas ng halaga na hindi napapailalim sa pagbubuwis. Ang ilan sa mga halagang ibinawas ay dapat matugunan ang mga tiyak na kwalipikasyon na inilatag ng katawan ng pagbubuwis.

Ang halagang ibinawas ay kinabibilangan ng tax relief, mga rebate sa buwis, mga halaga na ginagamit para sa mga dependent, at halaga na ginagamit para sa mga serbisyong pangkalusugan o mga social security scheme.

Ang exemption ay tumutukoy sa halagang ibinukod mula sa pagbubuwis. Ang ilang kita ay exempted mula sa buwis at hindi makakatulong sa kabuuang kita ng isang indibidwal

2) Pagkalkula para sa Exemption at deduction

Ang pamamaraan sa pamamagitan ng kung aling mga pagbabawas at pagkalkula ay kinakalkula ay maaaring makatulong sa isang indibidwal na maunawaan ang pagkakaiba.

Sa pagkalkula ng mga pagbabawas, ang kabuuang halaga na kuwalipikado para sa mga pagbabawas ay idinagdag sa gross na kita sa pagbubuwis pagkatapos na ito ay ibawas sa ibang pagkakataon bago ang kabuuang halaga ay nasasakop sa antas ng buwis.

Gayunpaman, hindi lahat ng halaga at kita na kwalipikado para sa mga exemptions mula sa bahagi ng gross mababaksang kita. Ang mga exemptions ay ibabawas bago ang kabuuang kita na maaaring pabuwisin ay natanto.

3) Layunin / Layunin ng Exemption at Pagkuha

Ang mga pagbawas ay ipinakilala sa pagbubuwis bilang isang paraan ng paghikayat sa mga indibidwal na i-save at mamuhunan ng isang malaking sukat ng kanilang kita. Ang mga indibidwal na namuhunan ng marami sa kanilang kita sa ilang mga instrumento ay nagpababa ng kanilang kita na maaaring pabuwisin.

Sa kabilang panig, ang layunin ng pagpapasok ng mga exemptions ay upang tiyakin na ang hindi naaapektuhan na seksyon ng lipunan ay hindi overtaxed.

Ang mga bansa ay may isang solong paraan ng pagbubuwis, na nagbubuwis sa mga mayaman at mababa ang kita na mga tao. Upang matanggal ang ganitong uri ng diskriminasyon, ang mga exemptions ay ipinakilala sa populasyon na mababa ang kita upang maiwasan ang pagsasamantala.

4) Pagiging Karapat-dapat para sa Exemption at Deduction

Ang isang pagbabawas ay isang kondisyon na pamantayan na naa-access lamang sa mga taong nakakatugon sa mga partikular na kwalipikasyon na ibinigay ng body taxation.

Ang mga indibidwal na gustong maging karapat-dapat para sa mga pagbabawas ay hinihimok na i-save ang isang partikular na proporsyon ng kanilang kita o mamuhunan sa kanilang mga kita sa mga partikular na lugar, na maaaring kasama ang pagmamanupaktura at pagbuo ng imprastraktura.

Ang mga exemptions ay isang walang pasubaling kaluwagan na ibinibigay sa mga tao sa ilalim ng social class sa lipunan upang maiwasan ang higit sa pagbubuwis habang sa parehong oras na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mas mataas na pagbili ng kapangyarihan at matugunan ang kanilang mga panlipunang pangangailangan.

5) Concession at Relaxation of Exemption and Discharge

Ang mga pagbabawas sa buwis ay isang konsesyon, na nangangailangan ng mga indibidwal o mga kumpanya na hindi magbayad ng mga buwis na maaaring bayaran sa awtoridad sa buwis bilang isang pang-akit upang mamuhunan.

Ang mga pamahalaan ay gumagamit ng mga konsesyon sa buwis bilang isang mapagkumpetensyang estratehiya na nagpapahintulot sa mga dayuhan na mamuhunan sa kanilang bansa.

Ang mga exemptions ay nahuhulog sa ilalim ng pagbubuwis sa buwis, na tinitiyak na ang isang tiyak na halaga ay hindi napapailalim sa kita sa pagbubuwis kaya binawasan ang pasanin sa buwis sa mga grupo ng mababang kita.

6) Pagbabayad ng Kita para sa Exemption at deduction

Nalalapat lamang ang pagbawas sa deductible income. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng mga kita, na nasasakop sa mga pagbabawas na kasama ang seguro sa buhay, seguro sa medikal, at mga donasyon sa mga institusyong kawanggawa.

Bukod dito, ang mga pagbabawas ay papahintulutan lamang sa mga partikular na tao na maging karapat-dapat sa partikular na pamantayan.

Sa kabilang banda, ang mga exemptions ay naaangkop lamang kung saan ang kita na walang buwis ay karapat-dapat para sa exemption sa buwis. Sa kabilang banda, ang isang exemption ay ibinibigay sa lahat ng mga tao.

Pagkakaiba sa pagitan ng exemption at deduction

Buod ng Exemption at Pagkuha

  • Ang pagbawas at exemption ay mga probisyon na ginagamit sa pagbubuwis upang mabawasan ang pasanin sa buwis sa mga indibidwal na kadalasang nalantad sa mataas na antas ng pagbubuwis.
  • Ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagbawas at exemption ay ang pagbabawas ay tumutukoy sa pagbabawas ng kuwalipikadong halaga na hindi napapailalim sa pagbubuwis habang ang exemption ay nalalapat sa lunas na ibinibigay sa mga kumikita sa mababang kita kung saan hindi sila nasasakupan ng buwis.
  • Ang iba pang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bawas at exemption ay kinabibilangan ng mga layunin, mga epekto sa kita na maaaring pabuwisin, isang paraan ng pagkalkula, pagiging karapat-dapat sa pagbawas at exemption, konsesyon, at kaugnayan sa iba.